Đĩa cứng - HDD ( SSD)

Card đồ họa - VGA

Bộ nhớ - RAM

Bộ xử lý - CPU

CPU

Vi Tính Gia Lộc
Vi Tính Gia Lộc